Домой Поздравления Елховка районы, Тупли авылы Шамил Минәхмәт улы ЙОСЫПОВка – 80 яшь!

Елховка районы, Тупли авылы Шамил Минәхмәт улы ЙОСЫПОВка – 80 яшь!

0
Елховка районы, Тупли авылы Шамил Минәхмәт улы ЙОСЫПОВка – 80 яшь!

Кадерлебез!

Без сине чын књћелдђн олы юбилеең белђн котлыйбыз. Аллаџы Тђгалђ си­не исђнлектђн аермасын, ќан тынычлыгы белђн дљньяныћ саф џавасын сулап, тђмле ризыкларын татып, байлыкта, муллыкта яшђргђ язсын.

Маћгаећда сырлар – њткђн

                                         еллар,

Борчуларыћ эзе – ак чђчећ.

Барлык балаћ, ђти, рђхмђт

                                          ђйтђ,

Котлы булсын 80 яшећ, ди.

Яшђњ шатлыгы син безнећ

                                            љчен,

Яхшылыгыћ белђн њрнђк син.

Авыр чакта сића таянабыз,

Безнећ љчен џђрчак кирђк син.

Изге теләкләр белән бала­ларың, кияүләрең, килен­нә­рең, оныкларың һәм онык­чыкларың.