Кошки районы, Иске Фәйзулла авылы Сания Рәфыйк кызы Халитовага!

0
16

Кадерлебез!

Без сине туган кљнећ белђн чын књћелдђн котлыйбыз. Кайгы-хђсрђт књрмичђ, картаюны сизмичђ, яшђњ дђрте сњнмичђ, шатлыкта яшђвећне те­либез. Исђнлек-саулык сића, җан тынычлыгы, туачак таћ­на­рыћ џђрвакыт нурлы, књк йљзећ аяз булсын.

Гомерлђрећ, ђнкђй, озын

                                      булсын,

Имин булсын

                     дљнья-йортларыћ.

Беркайчан да сњрелмђсен иде

Учагыћда янган утларыћ.

Изге теләкләр белән улың Наил, туганнарың, күр­ше­ләрең.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here