Красный Яр районының Кызылсу авылында туып-үскән, хәзер Волжский районының Воскресенка авылында яшәүче Нариман Шәйхетдин улы Шәкүровка – 70 яшь!

0
172

Кадерле тормыш иптђшем, ђтием, бабабыз!

Без сине юби­леећ белђн кайнар тђбрик итеп, нык сђламђтлек, књћел ты­ныч­лыгы, гаилђ шатлыгы, кайгы-хђсрђтсез кљннђр телибез. Гомер юлыћ якты кояш кебек булсын, џђрбер кљнећ куаныч, дљнья иминлеге белђн тулып торсын.

Сагыш сине урап њтсен

                                      џђрчак,

Дђрт сњнмђсен йљрђк тњрећдђ.

Сњнми янсын бђхет

                              йолдызларыћ

Аяз, тыныч књћел књгендђ.

Књз нурларыћ бирдећ безнећ

                                           љчен,

Йљрђк ќылыћ булды гел

                                       юлдаш.

Шатлыгыбыз арта сића карап,

Без бђхетле ќирдђ син булгач.

Изге теләкләр белән тормыш иптәшең Хәдичә, кы­зың Лилия, киявең Марат, оныкларың Айдар, Дилия.