Домой Поздравления Похвистнево районы, Иске Мәчәләй авылы Хәлилулла Сафиулла улы Хәсәновка – 82 яшь!

Похвистнево районы, Иске Мәчәләй авылы Хәлилулла Сафиулла улы Хәсәновка – 82 яшь!

0
Похвистнево районы, Иске Мәчәләй авылы Хәлилулла Сафиулла улы Хәсәновка – 82 яшь!

Кадерле әтием, яраткан бабам!

Без сине туган кљнећ белђн чын књћелдђн котлыйбыз һәм ић изге телђклђребезне юллыйбыз. Кайгы-хђсрђт књрмичђ, картаюны сизмичђ, яшђњ дђрте сњнмичђ, шатлыкта яшђвећне телибез. Исђнлек-саулык сића, гаилђ бђхетећ тњгђрђк, туачак таћнарыћ нурлы, књк йљзећ аяз булсын.

Сића булган чиксез

                               хљрмђтебез

Урын алсын йљрђк тњрендђ.

Шатлык-куанычлар, зур

                                   бђхетлђр

Юлдаш булсын гомер-гомергђ.

Котлы булсын синећ туган

                                        кљнећ,

Без барыбыз якты телђктђ.

Бњгенгедђй шат елмайган

                                         йљзећ

Шатлык љсти безнећ йљрђккђ.

Изге теләкләр белән кызың Мөнирә, оныгың Сабина һәм барча туганнарың.