Домой Поздравления Похвистнево районы, Иске Мәчәләй авылы Хәлилулла Сафиулла улы һәм Галимә Абдулла кызы Хәсәновларның бергә гомер итүләренә – 59 ел һәм Яңа ел белән!

Похвистнево районы, Иске Мәчәләй авылы Хәлилулла Сафиулла улы һәм Галимә Абдулла кызы Хәсәновларның бергә гомер итүләренә – 59 ел һәм Яңа ел белән!

0
Похвистнево районы, Иске Мәчәләй авылы Хәлилулла Сафиулла улы һәм Галимә Абдулла кызы Хәсәновларның бергә гомер итүләренә – 59 ел һәм Яңа ел белән!

Кадерле әтиебез һәм әтие­без, бабабыз һәм әбиебез!

Без сезне бәйрәмнәр белђн чын књћелебездђн котлыйбыз. Ал­ла­џы Тђгалђ сезгђ исђнлек-саулык, ќан тынычлыгы, иман байлыгы, озын тигез гомер бирсен, шатлык­та, муллыкта, балаларыгызныћ, оныкларыгызныћ игелеген књ­реп яшђргђ насыйп итсен иде.

Бәйрәмегез белән котлап,

Әткәй, әнкәй, сезгә дәшәбез.

Һәрчак шулай безгә үрнәк

                                        булып,

Пар канатлар булып яшәгез.

Безне кеше итү өчен

Китте бөтен көчегез.

Шуңа да сез безнең өчен

Алтынга тиң кешесез.

Иң изге, матур теләкләр белән кы­зы­гыз Халидә, кия­ве­гез Юра, оныгыгыз Оле­ся, оныкчык­ларыгыз Марат,      Да­мир һәм барча туган­на­рыгыз.

Хәлилулла Сафиулла улы һәм Галимә Абдулла кызы Хәсәновларның бергә гомер итүләренә – 59 ел!

Кадерле ђтиебез џђм ђние­без, бабабыз һәм әбиебез!

Без сез­не истђлекле юби­лейларыгыз бе­лђн чын књће­лебездђн котлый­быз. Сезгђ исђн­лек-саулык, кояш­лы, аяз кљннђр, озын гомер, гаи­лђ бђхете, пар канатлы булып, ти­гез гомер кичерњегезне телибез. Ту­ар таћнар яћа сљенечлђр, килер кљннђр яћа шатлыклар алып килсеннђр.

Балаларыгыз, оныкларыгыз

                                         бњген,

Ђйтђ: «Ђткђй-ђнкђй, зур

                                    рђхмђт!»

Гомер буе безнећ белђн бергђ

Яшђсђгез иде шат-рђхђт.

Изге теләкләр белән кыз­ларыгыз Мөнирә, Әдилә, онык­ларыгыз Сабина, Рөстәм.