Домой Поздравления Похвистнево шәһәре, Фурманов урамы Азат Тәгъзим улы Сәгыйровка – 50 яшь!

Похвистнево шәһәре, Фурманов урамы Азат Тәгъзим улы Сәгыйровка – 50 яшь!

0
Похвистнево шәһәре, Фурманов урамы Азат Тәгъзим улы Сәгыйровка – 50 яшь!

Кадерлебез!

Без сине ихлас књћелдђн юбилеећ белђн тђбрик итђбез. Килђчђктђ тормыш књгећ аяз, гомерећ озын булсын. Аллаџы Тђгалђ сића нык исђнлек, ќан тынычлыгы, хђерле озын гомер, чиксез шатлыклар џђм иман байлыгы насыйп итсен.

Матур юбилеећ белђн

                        тђбриклибез

50 яшећ тулган кљнећдђ.

Олы бђхет, ныклы сђламђтлек

Юлдаш булсын алдагы кљнећдђ.

Юбилейлар кабатлана тора,

Лђкин кире кайтмый њткђннђр.

Киләчәк гомерећ игелекле

                                       булсын,

Тормышка ашсын изге

                                 телђклђр.

Изге теләкләр белән абыең Марат, киленең Сәмига, сеңелкәшләрең Эльмира, Роза һәм Марат, Илфат, Данир, Диана, Азалия.