Самара өлкәсе, Камышлы авылы Гөлнара Әнәс кызы ТөхбӘтшинага – 50 яшь!

0
130

Кадерлебез! Без сине ихлас књћелдђн юбилеећ белђн тђбрик итђбез. Килђчђктђ тормыш књгећ аяз, гомерећ озын булсын. Аллаџы Тђгалђ сића нык исђнлек, ќан тынычлыгы, хђерле озын гомер, чиксез шатлыклар насыйп итсен. Гомер юлыћ якты кояш кебек булсын, џђрбер кљнећ куаныч, дљнья иминлеге белђн тулып торсын.

50 яшећ килеп ишек ачкач,

Мендем димђ гомер тњренђ.

Књћеллђрдђ калсын яз чуагы,

Гомер њтђ диеп сњрелмђ.

Књз нурларыћ бирдећ безнећ

                                            љчен,

Йљрђк ќылыћ булды гел юлдаш.

Шатлыгыбыз арта сића карап,

Без бђхетле ќирдђ син булгач.

Изге теләкләр белән Передовка авылыннан Разия Алиева гаиләсе белән.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here