Домой Жизнь татар Самара шәһәре, Киров проспекты Рәхилә Шакир кызы Газизовага – 75 яшь!

Самара шәһәре, Киров проспекты Рәхилә Шакир кызы Газизовага – 75 яшь!

0
Самара шәһәре, Киров проспекты Рәхилә Шакир кызы Газизовага – 75 яшь!

Кадерле ђниебез, яраткан ђбиебез!

Сине чын књћелебездђн юбилеећ белђн котлап, йљрђк­лђребездђн чыккан ић изге телђк­лђребезне юллыйбыз. Авыр тор­мыш юлындагы барлык киртђ­лђрне ќићеп, џђрвакыт нурлы, ачык йљзећ белђн каршы алып, кыен чакта юатканыћ, дљрес ки­ћђшлђрећ љчен сића мећ рђхмђт!

Сића рђхмђт сњзен, ђниебез,

Белдерђбез туган кљнећдђ.

Њстердећ син безне, кеше

                                        иттећ,

Олы рђхмђт барысы љчен дђ.

Безнећ љчен књпме тырыштыћ

                                               син,

Уйладыћ син иртђн, кичен дђ.

Шатлык-куанычлар,

                               сђламђтлек

Насыйп булсын сића гомергђ.

Изге теләкләр белән улла­рың, киленнәрең, оныкларың.

*  *  *

Рәхилә Шакир кызы Газизовага!

Кадерле апабыз!

Бүген синең якты бәйрәмең – туган көнең. Без сиңа саулык-сәламәтлек, мул тормыш, чиксез бәхет телибез. Яныңда һәрвакыт хөрмәт итүче якыннарың, туганнарың, тугры дусларың булсын. Бүгенге шат, көләч елмаюың синең йөзеңнән бервакытта да качмасын. Сә­ламәт һәм бәхетле бул!

Якты кояш џђрчак юлдаш

                                     булсын,

Шатлык тоеп типсен йљрђгећ.

Кайгы-хђсрђт сине читлђп

                                         њтсен,

Кабул булсын џђрбер телђгећ.

Изге теләкләр белән энең Фатыйх, киленең Әлфирә, кыз­лары Раилә, Руфия, Рания гаиләләре белән.