Домой Поздравления Тольятти шәһәре, 70 лет Октября урамы Гөлнур Идрис кызы Насыйровага – 70 яшь!

Тольятти шәһәре, 70 лет Октября урамы Гөлнур Идрис кызы Насыйровага – 70 яшь!

0
Тольятти шәһәре, 70 лет Октября урамы Гөлнур Идрис кызы Насыйровага – 70 яшь!

Кадерлебез!

Без сине ихлас күңелдән юбилеең белән тәбрик итәбез. Аллаһы Тәгалә кылган изгелекләреңне күреп, сиңа нык исәнлек, җан тынычлыгы, хәерле озын гомер, чиксез шатлыклар һәм иман байлыгы насыйп итсен. Якыннарыћныћ ќан ќылысын тоеп, муллыкта яшђргђ телибез.

Нурлар чђчеп яшђ бу дљньяда,

Кљтмђгђндђ килсен

                               шатлыклар.

Без телибез сиңа якты кљннђр,

Бђхетле џђм тыныч

                               картлыклар.

Књпме булса ќирдђ изге телђк,

Без телибез сиңа барысын да.

Ак чђчђклђр кебек бђхет яусын

Туар кљннећ џђрбер таћында.

Изге теләкләр белән энең Эдуард, киленең Гөлсем һәм Ринат, Оксана, Карина.

***

Гөлнур Идрис кызы Насыйровага!

Кадерлебез!

Сине юбилеећ белђн кайнар котлыйбыз. Кайгы-хђсрђт књрмичђ, картаюны сиз­мичђ, балаларыћныћ хљр­мђтен, туганнарыћныћ кадерен тоеп, ышанычлы дусларыћныћ барлыгын белеп, саулыкта-шат­лыкта гомер кичерњећне телибез. Рђхмђт сића џђрвакыт якты чыраећ, тђмле сњзлђрећ белђн каршылаганыћ љчен.

Гомер њрлђренђ синећ кебек,

Армый атлаучылар бик сирђк.

Яшђњ дђртећ генђ сњрелмђсен,

Ќитмештђ дђ безгђ син

                                        терђк.

Туганлыкны саклап яшик

                                        шулай,

Бер-беребезнећ хђлен

                                     белешик.

Шатлык килсђ – бергђ

                             уртаклашып,

Борчуларны бергђ бњлешик.

Изге теләкләр белән се­ңелең Гөлсинә, энең Фәнис гаиләләре белән.