Кошки районы, Иске Җүрәй авылы Мөнир Мидхәт улы Туктаровка – 50 яшь!

0
255

Кадерлебез! Без сине чын књћелдђн юбилеең белђн котлап, озын гомер, тђнећђ исђнлек, ќаныћа тынычлык, гаилђћђ иминлек, бђхетнећ тулысын, мђхђббђтнећ олысын телибез. Алдагы кљннђрећдђ дђ гел шулай изгелекле, юмарт, ярдђмчел, безнећ барыбызга да терђк булып кал.

Теләкләрнең кайсын теләсәк

                                              тә,

Аз булыр күк синең хөрмәткә.

Аяз булсын мәңге күңел күгең –

Без калабыз шушы теләктә.

Изге теләкләр белән әтиең, әниең, тормыш ип­тә­шең Гөлкәй, кызың Руфия, киявең Рәфис, улың Салават, Рәфыйковлар, Саттаровлар гаиләләре һәм барча туганнарың, күршеләрең.

*  *  *

Мөнир Мидхәт улы Туктаровка!

Кадерлебез! Без сине ихлас књћелдђн юбилеећ белђн тђбрик итђбез. Килђчђктђ тормыш књ­гећ аяз, гомерећ озын булсын. Аллаџы Тђгалђ сића нык исђн­лек, ќан тынычлыгы, озын го­мер, чиксез шатлыклар џђм иман байлыгы насыйп итсен. Ба­лаларыћныћ куанычын књреп, шатлыклы, хђерле гомер итњећне телибез.

Күңел күгең һәрчак аяз булсын,

Читләп үтсен

                       сагыш-борчулар.

Ныклы сәламәтлек юлдаш

                                        булсын,

Аннан кадерлерәк нәрсә бар?!

Изге теләкләр белән апаң Сания, абыең Наил, Әх­мә­товлар гаиләсе.