Кошки районы, Надеждино авылы Мәсгут Сәхаб улы һәм Рузалия Мәсгут кызы Кыямовларның бергә гомер итүләренә – 50 ел!

0
37

Кадерлеләребез!

Без сез­не шушы истђлекле кљнегез бе­лђн тђбрик итђбез! Алдагы кљн­нђрегездђ дђ шулай матур, тигез, тыныч тормышта, њстергђн ба­лаларыгызныћ, оныкла­ры­гыз­ныћ иге­леген књреп яшђргђ язсын.

Тигез гомер насыйп булсын

                                          сезгә,

Гел атлагыз бергә, янәшә.

Бер-берегезгә пар канатлар

                                       булып,

Яшәсәгез иде йөзгәчә.

Парлап канат кагу ќићелрђк,

Язмыш сезне ялгыз итмђсен.

Бђхет чишмђлђрегез тулып

                                      торсын

Мђћге-мђћге суы кипмђсен!

Изге теләкләр белән ки­ленегез Наҗия, сеңелкәшегез Гөл­сем балалары, оныклары белән.

*  *  *

Мәсгут Сәхаб улы һәм Рузалия Мәсгут кызы Кыямовларга!

Кадерле ђтиебез џђм ђние­без, бабабыз џђм ђбиебез! Без сезне Алтын туегыз белђн чын књћелебездђн котлыйбыз. Алла­џы Тђгалђ сезгђ исђнлек-саулык, ќан тынычлыгы, иман байлыгы, озын тигез гомер бирсен, шатлык­та, муллыкта яшђргђ насыйп итсен иде.

Ничек тњлђп бетерербез

Гомер биргђн љчен безгђ,

«Балам» диеп, янып-кљеп

Яшђгђнгђ рђхмђт сезгђ.

Књпме генђ рђхмђт ђйтсђк тђ

                                             без,

Бик аз булыр кебек књћелгђ.

Бђхет, шатлык кына юлдаш

                                      булсын,

Ђткђй, ђнкђй, сезгђ гомергђ.

Изге теләкләр белән улы­гыз Ринат, кызыгыз Лилия, оныкларыгыз Юлия, Алсу, Аделя.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here