Домой Поздравления Нефтегорск шәһәре, Нефтяниклар урамы Рәшит Рәҗәп улы Хәлимовка – 70 яшь!

Нефтегорск шәһәре, Нефтяниклар урамы Рәшит Рәҗәп улы Хәлимовка – 70 яшь!

0
Нефтегорск шәһәре, Нефтяниклар урамы Рәшит Рәҗәп улы Хәлимовка – 70 яшь!

Кадерлебез! Без сине туган кљнећ белђн чын књћелдђн котлап, ић изге телђклђребезне юллыйбыз. Кайгы-хђсрђт књр­ми­чђ, картаюны сизмичђ, яшђњ дђр­те сњнмичђ, шатлыкта яшђвећ­не телибез. Исђнлек-саулык сића, туачак таћнарыћ џђрвакыт нурлы, књк йљзећ аяз булсын.

Туган кљнећ котлы булсын,

Бђхет алып килсен џђр кљнећ.

Гомер њтђ диеп син сњрелмђ,

Кояшныкы булсын гомерећ.

Авырлыклар бер дђ кичермђ

                                             син,

Кыенлыклар бер дђ килмђсен.

Йљзлђрећдђ џђрчак шатлык

                                           нуры

Балкып торсын, мђћге

                                   сњнмђсен.

Изге теләкләр белән энең Наил, сеңелләрең Нәҗибә, Зөл­фия, Рәмзия гаиләләре белән.