Домой Поздравления Похвистнево районы, Мәчәләй авылы Фәрит Фәрхетдин улы Яһудинга – 65 яшь!

Похвистнево районы, Мәчәләй авылы Фәрит Фәрхетдин улы Яһудинга – 65 яшь!

0
Похвистнево районы, Мәчәләй авылы Фәрит Фәрхетдин улы Яһудинга – 65 яшь!

Кадерле тормыш иптђшем, ђтиебез, бабабыз!

Без сине истђлекле бәйрәмең – юбилеећ белђн кайнар тђбрик итеп, нык сђламђтлек, књћел тынычлыгы, гаилђ шатлыгы, кайгы-хђсрђтсез кљннђр телибез. Туар таћнарыћ љметле, килђчђк џђм бњгенге кљнећ тыныч, гомер юлыћ якты булсын.

Сәламәтлек ташламасын

                                           сине,

Һәрбер көнең үтсен

                                шатлыкта.

Яшәү яме, дөнья иминлеге

Юлдаш булсын сиңа

                                картлыкта.

Ђтиебез, йљзгђ ќиткђндђ дђ

Дђртле булсын йљрђк

                                    тибешећ,

Матурлардан матуррак

                                        булсын

Гомерећнећ калган љлеше!

Изге теләкләр белән тормыш иптәшең, балаларың, оныкларың.