Домой Поздравления Похвистнево районы, Мәчәләй авылы Әминә Сәгыйрь кызы Сапуковага – 55 яшь!

Похвистнево районы, Мәчәләй авылы Әминә Сәгыйрь кызы Сапуковага – 55 яшь!

0
Похвистнево районы, Мәчәләй авылы Әминә Сәгыйрь кызы Сапуковага – 55 яшь!

Кадерлебез!

Без сине ихлас књћелдђн юбилеећ белђн котлыйбыз. Алдагы кљннђрећдђ нык сђламђтлек, кайгы-хђсрђтсез кљннђр, гаилђ бђхете белђн,  якыннарыћныћ ќан ќылысын сизеп, муллыкта яшђргђ насыйп булсын.

Гомерлђрећ булсын бђхетле,

Бђхетлђрећ булсын гомерле.

Ќирдђ булган бљтен изгелекне

Бирсен Ходай сића џђр кљнне.

Кайчан барсак – йљзећ кояш

                                       кебек,

Кайчан барсак – сыећ гел ђзер.

Игелегећ меће белђн кайтсын,

Куанычлы атсын таћнарың.

Изге теләкләр белән әниең Хәдичә, абыең Юныс, апаң Фәридә, энең Фәрит гаиләләре белән.