Домой Жизнь татар Самара шәһәре, Бубнов урамы Җәгъфәр Шакир улы Зангировка – 70 яшь!

Самара шәһәре, Бубнов урамы Җәгъфәр Шакир улы Зангировка – 70 яшь!

0
Самара шәһәре, Бубнов урамы Җәгъфәр Шакир улы Зангировка – 70 яшь!

Кадерлебез!

Без сине их­лас књћелдђн юбилеећ белђн котлыйбыз. Алдагы кљннђрећдђ нык сђламђтлек, кайгы-хђсрђтсез кљннђр, якыннарыћныћ ќан ќы­лысын сизеп, муллыкта яшђргђ насыйп булсын. Туар таћнарыћ љметле, килђчђк џђм бњгенге кљ­нећ тыныч, гомер юлыћ якты булсын.

Туган кљнећ котлы булсын,

Бђхет алып килсен џђр кљнећ.

Гомер њтђ диеп син сњрелмђ,

Кояшныкы булсын гомерећ.

Авырлыклар бер дђ кичермђ

                                             син,

Кыенлыклар бер дђ килмђсен.

Йљзлђрећдђ џђрчак шатлык

                                           нуры

Балкып торсын, мђћге

                                   сњнмђсен.

Изге теләкләр белән апаң Рәшидә, улы Сәгыйдулла, кы­зы Резида гаиләләре белән.

* * *

Җәгъфәр Шакир улы Зангировка!

Кадерлебез! Без сине ихлас күңелдән туган кљнећ белђн кот­лап, сђламђтлек, бђхетле карт­­лык, ќан тынычлыгы, бала­ла­рыћныћ, оныкларыћныћ куа­ны­чын књреп, шатлыклы, хђерле гомер итњећне телибез. Аллаһы Тәгалә сине бездән, безне син­нән аермасын.

Гомер њрлђренђ синећ кебек

Армый атлаучылар бик сирђк.

Яшђњ дђртећ генђ

                                сњрелмђсен,

Ќитмештђ дђ безгђ син

                                         терђк.

Туганлыкны саклап яшик

                                         шулай,

Бер-беребезнећ хђлен

                                    белешик.

Шатлык килсђ, бергђ

                              уртаклашып,

Борчуларны бергђ бњлешик.

Изге теләкләр белән апаң Рәхилә, уллары Наил, Рамил гаиләләре белән.

* * *

Җәгъфәр Шакир улы Зангировка!

Кадерлебез! Без сине ихлас күңелдән юбилеең белән тәбрик итәбез. Киләчәктә тормыш күгең аяз, гомерең озын булсын. Алла­һы Тәгалә кылган изгелекләреңне күреп, сиңа нык исәнлек, җан тынычлыгы, хәерле озын гомер, чиксез шатлыклар һәм иман байлыгы насыйп итсен.

Артта калган еллар тљрле

                                        булган,

Шатлыгы да, булган

                                    кайгылар,

Без телибез сића олы бђхет,

Озын юллар, бетмђс

                               шатлыклар.

Сђламђтлек ташламасын

                                            сине,

Џђрбер кљнећ њтсен

                                 шатлыкта.

Яшђњ яме, дљнья иминлеге

Юлдаш булсын сића

                                картлыкта.

Изге теләкләр белән ул­ларың Ринат, Рәфис, киленең Әлфия, оныгың Әмир, абыең Фатыйх, җиңгәң Әлфирә, се­ңелләрең Рәйханә, Солтания, Кадрия гаиләләре белән.